چهارشنبه, 18 تیر 1399

كيف زنانه

كيف زنانه

كيف زنانه

كيف زنانه

كيف زنانه

كيف زنانه

كيف زنانه

كيف زنانه

تحلیل تكنیكال وپترو

تحلیل تكنیكال شركت سرمایه‌ گذاری صنایع پتروشیمی

جمعه 27 اردیبهشت 1392

تحلیل تكنیكال وپترو

 

اكنون قیمت سهام وپترو در نقطه 1648 قرار دارد و روند صعودی قوی اخیر قیمت در 1900 بالاخره به پایان رسیده و تقریبا قیمت در كوتاهمدت شانسی برای صعود دوباره ندارد و در روندی اصلاحی باید به قیمت 1113 برسد تا بتواند به صعود دوباره اقدام نماید. قدرت روند افزایشی گذشته خیلی بالا بوده و به همین خاطر قیمت در مدت زمان كمی افزایش یافته است ولی در اصلاح قیمت خود با توجه به سیگنالهای اندیكاتورهای تكنیكال، قیمت احتمالا در میانمدت باید به نقاط پایینتری در 1604 و 1583 و 1487 و 1407 و 1334 و 1247 برسد.   

 

این تحلیل یك پیشنهاد خرید یا فروش نیست .......................... www.brandsmarket.ir

 

 

 

محك


اینوست منت دات آی آر

قالب خبری تابناک هزاره طراحی وب سایت جومینا