چهارشنبه, 18 تیر 1399

كيف زنانه

كيف زنانه

كيف زنانه

كيف زنانه

كيف زنانه

كيف زنانه

كيف زنانه

كيف زنانه

تحلیل تكنیكال فاذر

تحلیل تكنیكال شركت صنایع‌ آذرآب‌

جمعه 17 خرداد 1392

تحلیل تكنیكال فاذر

 

قیمت سهم آذرآب در محدوده 4332 قرار دارد و این در حالیست كه طی چند ماه اخیر قیمت فاذر توانسته از كف 1850 تا قله 4575 را طی كند. این مسیر طولانی را قیمت در زمان كوتاهی طی كرده و در طی این مسیر با موانع زیادی هم درگیر نبوده است اما ریزش قابل توجهی تا 3190 را تجربه نموده است. روند قیمت آنچنان پایداری قابل توجهی از خود نشان نمیدهد و بافت قیمتی نمودار قیمت در روزهای اخیر ضمن رد تصمیم به خرید سهم، توصیه به خروج مینمایند. به احتمال كم، در كوتاهمدت قیمت اندكی در این حوالی بماند و سپس به احتمال زیاد تمایل ریزش به مقادیر پایین در نقاط 4112 و 3954 و 3802 و 3656 را دارد.

 

این تحلیل یك پیشنهاد خرید یا فروش نیست .......................... www.brandsmarket.ir

 

 

تحلیل تكنیكال فاذر

 

محك


اینوست منت دات آی آر

قالب خبری تابناک هزاره طراحی وب سایت جومینا